Κυριακή 22 Μαΐου 2011

22 Μαίου - Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

Η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου. Καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοποικιλότητας.


Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας.


Σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της Γης απειλούνται με εξαφάνιση, εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων.


Ο επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το ένα τρίτο της πανίδας από τη Γη, εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών.


Δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης και την ανάγκη συγκροτημένης προσπάθειας για την προστασία της βιοποικιλότητας, έχoυν οριστείπολλές προστατευόμενες περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Natura. Πολλές από αυτές είναι ήδη προστατευόμενες από την νομοθεσία και από διεθνείς συνθήκες, όπως αυτή του Ραμσάρ.


Ωστόσο, αποτελεσματική προστασία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων, κυβερνητικών και παραγωγικών φορέων και απλών πολιτών, για τη σημασία της βιοποικιλότητας και την ανάγκη διατήρησής της.


Για το λόγο αυτό, το ΚΙΝΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ καλεί όλους να ενδιαφερθούν, να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας και να αναλάβουμε όλοι μαζί, δράση για τη Βιοποικιλότητα ώστε να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου