Τετάρτη 26 Μαΐου 2010

Ενεργειακή απόδοση: νέα σήματα για οικιακές συσκευές και άλλα προϊόντα

Τα σήματα σε συσκευές όπως ψυγεία, πλυντήρια και φούρνοι πρέπει να περιέχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας, αποφάσισαν οι Ευρωβουλευτές την Τετάρτη. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα μορφή του σήματος κατανάλωσης ενέργειας που εισαγάγει νέες κατηγορίες "Α+++" στο γνωστό σύστημα χρωμάτων. Στο μέλλον κάθε διαφήμιση που εστιάζεται στην τιμή ή την κατανάλωση ενέργειας τέτοιων συσκευών θα πρέπει να αναγράφει και την ενεργειακή κλάση στην οποία εντάσσεται.

Το υφιστάμενο ενεργειακό σήμα βοηθά ήδη τους καταναλωτές να αξιολογούν το κόστος λειτουργίας τους κατά την αγορά νέων οικιακών συσκευών, όπως ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια, στεγνωτήρια, πλυντήρια πιάτων, φούρνους και κλιματιστικά. Οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν την ετήσια κατανάλωση ενέργειας, ανεξάρτητα από το αν το προϊόν αποδίδει καλώς (σκούρο πράσινο "Α" κατηγορία) ή κακώς (κόκκινο "G" κατηγορία). Ανάλογα με το είδος του προϊόντος, η σήμανση δείχνει επίσης την κατανάλωση νερού, το επίπεδο θορύβου ή την παραγωγή θερμότητας.

Επτά κατηγορίες, επτά χρώματα - νέα κορυφαία σήματα

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, η διάταξη του σήματος ενεργειακής απόδοσης θα επιτρέψει έως και τρεις νέες ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να αντανακλάται η τεχνολογική πρόοδος, αλλά θα περιορίσει το συνολικό αριθμό των κατηγοριών σε επτά. Η σημερινή κλίμακα είναι από το «Α» έως «G», έτσι στο μέλλον θα μπορούσε να εξελιχθεί ως εξής:

- Εάν ένα νέο προϊόν που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ότι τα υφιστάμενα ταξινομείται ως "Α +", τότε η κατηγορία με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας θα είναι "F",

- Εάν ένα νέο προϊόν που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ότι τα υφιστάμενα ταξινομείται ως "Α + +", τότε η κατηγορία με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας θα είναι "Ε",

- Εάν ένα νέο προϊόν που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ότι τα υφιστάμενα ταξινομείται ως "Α +++", τότε η κατηγορία με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας θα είναι "D",

Η σήμανση χρωμάτων - από το σκούρο πράσινο για τη λιγότερη κατανάλωση μέχρι το κόκκινο για τη μεγαλύτερη κατανάλωση - θα προσαρμοστεί αναλόγως, έτσι ώστε η καλύτερη σε ενεργειακή απόδοση κατηγορία θα παραμείνει σκούρο πράσινο και η χειρότερη σε κόκκινο.

Οι κατηγορίες σημάτων και τα συγκεκριμένα προϊόντα που θα πρέπει να φέρουν σήμανση θα καθοριστούν από μια ομάδα εργασίας της Επιτροπής.

Η διαφήμιση των λευκών ειδών θα πρέπει να αναφέρουν την ενεργειακή απόδοση

Κάθε διαφήμιση που εστιάζεται στη κατανάλωση ενέργειας ή στην τιμή ενός συγκεκριμένου μοντέλου οικιακής συσκευής θα πρέπει να αναγράφει και την ενεργειακή κατηγορία του προϊόντος. Η διαφήμιση με πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να βοηθά τους καταναλωτές να προβαίνουν σε επιλογές με βάση τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας των προϊόντων για τη μείωση των ενεργειακών δαπανών τους μακροπρόθεσμα

Παρόμοια διάταξη θα εφαρμόζεται σε κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό, όπως εγχειρίδια χρήσης και φυλλάδια κατασκευαστών, είτε προσφέρονται σε έντυπη μορφή είτε στο Διαδίκτυο.

Ενεργειακό σήμα για βιομηχανικές συσκευές και άλλα προϊόντα που εξοικονομούν ενέργεια

Στο μέλλον, εμπορικά και βιομηχανικά προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια όπως ψυκτικοί θάλαμοι αποθήκευσης, προθήκες, βιομηχανικές συσκευές μαγειρικής, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και βιομηχανικοί κινητήρες θα πρέπει να φέρουν σήμα ενεργειακής απόδοσης.

Επιπλέον, η υποχρέωση ενεργειακής σήμανσης θα εφαρμόζεται σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δομικών κατασκευών, που δεν καταναλώνουν ενέργεια, αλλά "έχουν σημαντικό αντίκτυπο, άμεσο ή έμμεσο" στην εξοικονόμηση ενέργειας, όπως τα κουφώματα και οι υαλοπίνακες των παραθύρων ή εξωτερικές πόρτες, λέει το τελικό κείμενο.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο ενός έτους για την προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών τους στους νέους κανόνες σήμανσης.

Η οδηγία που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση την Τετάρτη αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου νομοθετικού πακέτου που αφορά την ενεργειακή απόδοση. Η έκθεση του ΕΚ εκπονήθηκε από την ευρωβουλευτή Άννυ Ποδηματά (Σ & Δ, Ελλάδα). Μια ξεχωριστή έκθεση για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, εγκρίθηκε την Τρίτη.


Ενεργειακή απόδοση κτιρίων μετά το 2020: Μόνο κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

Την Τρίτη οι ευρωβουλευτές ενέκριναν νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με στόχο μικρότερους λογαριασμούς για τους καταναλωτές και περιορισμένη κατανάλωση σε όλη την ΕΕ, επιτρέποντάς της να πετύχει το στόχο της μείωσής κατά 20% το 2020. Οι οικοδομικοί κώδικες των κρατών μελών πρέπει να προσαρμοσθούν ώστε να επιβάλλουν σε όλα τα κτίρια που θα κατασκευάζονται από το τέλος του 2020 σχεδόν μηδενική κατανάλωση. Τα υφιστάμενα κτίρια θα πρέπει να αναβαθμιστούν, όπου είναι δυνατόν.


Σήμερα τα κτίρια εκπροσωπούν το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και η βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου για τις εκπομπές CO2.

Η οδηγία καθορίζει τους κανόνες για την ενεργειακή απόδοση τόσο των νέων όσο και υφιστάμενων κτιρίων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την επίτευξη αυτών των απαιτήσεων σε "επίπεδα βέλτιστου-κόστους".

Υψηλότερα πρότυπα για τα νέα κτίρια

Όλα τα κτίρια από το τέλος του 2020 πρέπει να πληρούν ψηλά πρότυπα ενεργειακής εξοικονόμησης και, σε μεγάλο βαθμό, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα δημόσια κτίρια θα ανοίξουν το δρόμο δύο χρόνια νωρίτερα. Μέρος της χρηματοδότησης για τις εν λόγω αλλαγές θα προέλθουν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων

Όπου αυτό είναι εφικτό η ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων κτιρίων θα πρέπει να βελτιωθεί κατά τη διάρκεια μεγάλων ανακαινίσεων. Κατά την ανακαίνιση, οι ιδιοκτήτες θα ενθαρρύνονται να εγκαθιστούν «έξυπνους μετρητές» και να αντικαταστήσουν συστήματα θέρμανσης, ζεστού νερού και κλιματισμού με υψηλής απόδοσης εναλλακτικές λύσεις, όπως αντλίες θερμότητας. Θα απαιτούνται τακτικές επιθεωρήσεις των λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού.

Η οδηγία που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση την Τρίτη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης νομοθετικής δέσμης για την ενεργειακή απόδοση. Η έκθεση του ΕΚ εκπονήθηκε από την ευρωβουλευτή Silvia-Adriana Ţicău (S & D, Ρουμανία).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου