Παρασκευή 2 Απριλίου 2010

Πασχαλινό Παρατηρητήριο Τιμών Κρεάτων

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας της αγοράς του λιανικού εμπορίου και της πληροφόρησης των καταναλωτών, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει ολοκληρώσει την έρευνα για συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης κρεάτων για την περίοδο των εορτών του Πάσχα, ημερομηνίας 30.3.2010. Η έρευνα διεξήχθη σε παγκύπρια κλίμακα και αφορά κρεοπωλεία μεγάλων υπεραγορών, μικρών υπεραγορών, συνοικιακά κρεοπωλεία και κρεοπωλεία σε φρουταρίες.

Το Πασχαλινό Παρατηρητήριο Τιμών Κρεάτων αφορά 127 υποστατικά στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου και περιλαμβάνει πέντε βασικά είδη κρεάτων ως εξής:

1. Αμνοερίφια μικρά ντόπια 1kg
2. Αμνοερίφια μικρά εισαγόμενα 1kg
3. Αμνοερίφια μικρά ολόκληρα ντόπια
4. Χοιρινός λαπάς με κόκκαλο 1kg
5. Κοτόπουλο ολόκληρο 1kg

Επισημαίνεται ότι όλα τα κρέατα, εισαγόμενα και μη, πρέπει απαραίτητα να φέρουν σφραγίδα και οι καταναλωτές με βάση το χρώμα της σφραγίδας θα είναι σε θέση να ξεχωρίζουν κατά πόσο αυτά είναι εισαγόμενα ή ντόπια. Τα ντόπια κρέατα φέρουν καφέ σφραγίδα και τα εισαγόμενα κρέατα μπλε.

Η διακύμανση των τιμών παγκύπρια, φαίνεται στον Συγκεντρωτικό Πίνακα Αποτελεσμάτων (Πίνακας 1). Ο Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των πέντε προϊόντων που πωλούνται στα κρεοπωλεία μεγάλων υπεραγορών, μικρών υπεραγορών, συνοικιακών κρεοπωλείων και κρεοπωλείων σε φρουταρίες αλλά και την ελάχιστη / μέγιστη τιμή σε παγκύπρια βάση. Η ελάχιστη τιμή δείχνει την χαμηλότερη τιμή που έχει εντοπιστεί ενώ η μέγιστη τιμή δείχνει την ψηλότερη τιμή που έχει εντοπιστεί στην αγορά ανά προϊόν.

Ακολουθεί ο Πίνακας 1 που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε παγκύπρια βάση, ημερομηνίας 30.3.2010.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Η μεγάλη διακύμανση των τιμών οφείλεται σε τιμές προσφορών σε αριθμό υποστατικών παγκύπρια λόγω των εορτών του Πάσχα.
2) Τα διάφορα κρέατα που παρουσιάζονται στους σχετικούς πίνακες ενδέχεται να έχουν διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ή /και βάρος.

Το Πασχαλινό Παρατηρητήριο Τιμών Κρεάτων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους καταναλωτές ούτως ώστε να είναι ενήμεροι για την διακύμανση των τιμών που επικρατούν κατά την περίοδο του Πάσχα και να προβαίνουν στις πιο συμφέρουσες γι΄ αυτούς αγορές.

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καλεί τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί, να αξιοποιούν τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, να συγκρίνουν τις τιμές των προσφερομένων κρεάτων, λαμβάνοντας υπόψη και την ποιότητά τους, και με την ορθή καταναλωτική συμπεριφορά τους να ενεργούν με τρόπο που να βοηθά στην συγκράτηση των τιμών σε δικαιολογημένα επίπεδα.

Τονίζεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται στο Πασχαλινό Παρατηρητήριο Τιμών Κρεάτων αφορούν τις 30.3.2010, ημερομηνία κατά την οποία έχουν διεξαχθεί οι έλεγχοι για τη λήψη τιμών.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Πασχαλινό Παρατηρητήριο Τιμών Κρεάτων ημερομηνίας 30.3.2010 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ).

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών στην Τηλεφωνική Γραμμή Καταναλωτή 1429.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου