Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος – Καθημερινός αγώνας για βιώσιμη ανάπτυξη


Το Κίνημα Κοινωνικής Οικολογίας με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος καλεί το κράτος αλλά και τους πολίτες να λάβουν, ο καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων του, μέτρα και πολιτικές που οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία της υγείας, στοιχεία τα οποία συνδέονται άρρηκτα με την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Η σημερινή περιβαλλοντική κρίση έχει φέρει την ανθρωπότητα στο μεταίχμιο. Περαιτέρω χειροτέρευση των περιβαλλοντικών συνθηκών δεν σημαίνει πια μόνο απώλεια ποιότητας ζωής, καταστροφή των δασών, μόλυνση της θάλασσας. Σημαίνει απώλεια της ίδιας της ζωής. Στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, δεν έχουμε την πολυτέλεια της καθυστέρησης και των δεύτερων σκέψεων.

Είναι επιβεβλημένη η αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης, ώστε να κυριαρχήσει η πράσινη διάσταση, η αλλαγή του πολιτισμού της καθημερινότητας, είτε πρόκειται για τη χρήση αυτοκινήτου είτε για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για βελτιωμένη αποδοτικότητα ενέργειας, για εναλλακτικές πηγές ενέργειας, για προστασία των δασών είτε για κατανάλωση με οικολογική συνείδηση.


Ως Κίνημα Κοινωνικής Οικολογίας δίνουμε σταθερή υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να προβληματιζόμαστε, να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε αλλά και να παλεύουμε καθημερινά για το όραμα και το στόχο μας που είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής.


Κίνημα Κοινωνικής Οικολογίας

4 Ιουνίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου