Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010

Η ΚΙΣΑ μαζεύει χρησιμοποιημένα ρούχα παπούτσια και άλλα υλικά

Η ΚΙΣΑ έχει αρχίσει τη συστηματική συλλογή χρησιμοποιημένου ρουχισμού με στόχο την διάθεσή τους σε άτομα που τον χρειάζονται, την οικονομική ενίσχυση της Οργάνωσης και την προώθηση της ανακύκλωσης.

Μαζεύουμε:

· Ρούχα και ζευγαρωμένα παπούτσια, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά
· Λευκά είδη, όπως κουρτίνες και σεντόνια
· Τσάντες
· Ζώνες

Δεν μαζεύουμε:
· Λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα
· Χαλιά
· Αποκόμματα υφασμάτων
· Αζευγάρωτα παπούτσια

Τα υλικά αυτά θα τυγχάνουν της πιο κάτω διαχείρισης, σε συνεργασία με τον «Ανάκυκλο Περιβαλλοντική», μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό οργανισμό:

vii) Θα γίνεται συλλογή στα γραφεία της ΚΙΣΑ

viii) Θα μαζεύονται τακτικά από προσωπικό του Ανάκυκλου, θα ζυγίζονται και θα καταβάλλεται ένα ποσό στην ΚΙΣΑ (ανά κιλό) και ανάλογα με την ποιότητα του υλικού

ix) Μέρος του ρουχισμού, μετά από διαλογή, θα προσφέρεται σε συμβολικές τιμές (για κάλυψη του κόστους) ή δωρεάν σε ειδικές περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης

x) Ο Ανάκυκλος θα οργανώνει παζαράκια για την ΚΙΣΑ (π.χ. στο Fεστιβάλ Rainbow) και όλα τα έσοδα θα δίδονται στην ΚΙΣΑ

xi) Ο ρουχισμός θα είναι διαθέσιμος για αποστολή σε χώρες όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη, όπως φυσική καταστροφή, πόλεμος κ.ο.κ.

xii) Ο μεγαλύτερος όγκος του υλικού θα εξάγεται με σκοπό την επανάχρηση. Μέρος του υλικού θα επανακυκλώνεται για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, στουπιών, μονωτικού και άλλου υλικού. Μόνο μικρό μέρος, γύρω στο 2%, θα καταλήγει στα απορρίματα. Υπογραμμίζεται ότι τα έσοδα από την πώληση των ρούχων θα καλύπτουν τα έξοδα της ανακύκλωσης.

Τα καθαρά έσοδα από τη διαδικασία αυτή θα διατίθενται για περιβαλλοντικές δράσεις.

Προσφέροντας τα χρησιμοποιημένα ρούχα και παπούτσια σας, συμβάλλετε:

Α) Στη μείωση του όγκου των σκουπιδιών που καταλήγουν στις χωματερές, εξοικονομώντας πόρους και ανθρωποώρες

Β) Στη δημιουργία ενός καθαρότερου, υγιεινού περιβάλλοντος

Γ) Στην προσφορά χρήσιμου υλικού σε χαμηλές τιμές, σε άτομα που το έχουν ανάγκη, στην Κύπρο και το εξωτερικό

Δ) Στην οικονομική ενίσχυση των δράσεων της ΚΙΣΑ, που περιλαμβάνουν τη δωρεάν προσφορά υπηρεσιών στήριξης σε μετανάστες, πρόσφυγες κ.λπ., προγράμματα για παιδιά κ.ά.

KISA - Action for Equality, Support, Antiracism
P.O. Box 22113, 1517 Nicosia, Cyprus
Tel : 00357 22 878181 - Fax: 00357 22 773039
email: kisa@cytanet.com.cy - web: www.kisa.org.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου